Ademgasanalyse

wil je geen uitleg en meteen een afspraak maken klik dan hier

Wat is ademgas en wat meet het precies?

Ademgasanalyse (ook wel bekend als metabolic testen, VO2max testen, ergospirometrie en inspanningstest) is het analyseren van verschillende elementen van je in- en uitademing. Oorspronkelijk al ontstaan in de jaren ’20 van de vorige eeuw, maar sindsdien doorontwikkeld tot een belangrijke test in de (sport)medische wereld.

Gedurende een ademgasanalyse worden de drie hoofdelementen van de menselijke ademhaling getest op elke afzonderlijke ademhaling. Het volume van de lucht dat wordt uitgewisseld met de omgeving, de concentratie van zuurstof (O2) en de concentratie van carbon dioxide (CO2).

De waarde van elk element wordt meerdere keren per seconde gemeten door de cyclus van in- en uitademing.

In de afbeelding hierboven zie je 5 achtereenvolgende ademhaling cyclus. Tijdens de uitademing de concentratie van zuurstof (O2) dalen en de concentratie van carbon dioxide (CO2) juist stijgen omdat de lucht vanuit dieper uit de longen vandaan komt. De lucht heeft namelijk een langere tijd doorgebracht in de longen hetgeen resulteert in een grotere opname van O2 en een afdracht van CO2 door het bloed.

In de derde grafiek zie je het tempo waarin het volume van de lucht stijgen aan elk begin van een ademhaling tot aan zijn piek om daarna terug te zakken naar nul en weer na een soort kleine pauze weer opnieuw te starten. Die soort pauze is het moment waarop je lichaam schakelt van in- naar uitademing.

Door het combineren van deze drie fundamentele waarden (O2, CO2 en het patroon van de ademhaling) kunnen 11 ademanalyses worden uitgerekend.

 1. BF – Het aantal ademhalingen per minuut
 2. VT – Hoeveel volume aan lucht er wordt uitgewisseld tussen de longen en de omgeving
 3. FeO2 – Het aandeel zuurstof dat je met elke inademing opneemt van de hoeveelheid lucht.
 4. FeCO2 – Het aandeel carbon dioxide van de hoeveelheid lucht die je per uitademing doet.
 5. HR – Je hartslag
 6. VE – Het volume aan lucht dat iedere minuut wordt uitgewisseld tussen je longen en de omgeving.

 7. VCO2 – Het volume aan carbon dioxide dat je lichaam produceert per ademhalingscyclus.

 8. VO2 – De hoeveelheid zuurstof dat je lichaam iedere minuut verbruikt per ademhalingscyclus.

 9. Vet/Koolhydraten – De verhouding en bijdrage van vetten en koolhydraten die je verbrandt/gebruikt.

 10. Kcal -De calorieën die je verbrandt

 11. O2pulse – De hoeveelheid aan zuurstof dat je hart je lichaam in pompt per hartslag.

Hoe laat een ademgasanalyse het functioneren van je hart, longen, circulatie en de cellen zien?

Je basis functies van de verschillende organen zoals hart, longen, lever, etc. en het uitvoeren van fysieke arbeid zoals iets simpels als een trap oplopen zijn allemaal afhankelijk van één simpele functie. Namelijk het gebruiken van zuurstof om zogenaamde macronutriënts (zoals vet en koolhydraten welke de meest belangrijke brandstof van je lichaam zijn) te verbranden. Dit gebeurt op cel niveau en hierbij komt de zogenaamde energie vrij die wordt gevraagd door je organen en je lichaamsactiviteit om te kunnen functioneren..

Tijdens het proces van het verbranden van vetten en koolhydraten wordt er ook CO2 geproduceerd. Het lichaam schoont dit op door het af te staan aan de bloedstroom en uiteindelijk wordt het via uitademing uitgestoten. Dit proces wordt doorgaans het metabolisme genoemd. De afbeelding hieronder laat schematisch zien hoe het in zijn werk gaat.

De vier hoofdsystemen die nodig zijn om je metabolisme goed te laten functioneren zijn je hart, longen, bloed en de cellen. De hoofdtaak voor deze systemen is om zuurstof naar de cellen toe te brengen en carbon dioxide af te voeren. Elke onderbreking of hapering van dit proces heeft impact op je mogelijkheden om te sporten, simpel te bewegen zelfs en om in leven te blijven.

Een goede ademgasanalyse levert 12 biomarkers op. Wanneer die in specifieke combinaties goed geanalyseerd worden bieden die mogelijkheid om in te zoomen op elk functionerend systeem. En nog belangrijker, hoe goed en efficiënt het systeem functioneert!

hoe wordt de data die de ademgasanalyse dan oplevert toegepast?

Dankzij de mogelijkheden en inzichten van de analyse hoe het hart, de longen, de bloedstroom en de cellen apart en in samenspel met elkaar functioneren is de ademgasanalyse een zeer betrouwbaar meetmiddel dat toegepast wordt in de medische sector maar tevens in de wereld van sportbegeleiding en coaching.

Er zijn verschillende ademgasanalyse apparaten op de markt die niet allemaal evenveel informatie verstrekken. Hier kunnen grote verschillen in zitten. Het ene apparaat laat in het rapport laat slechts de HRM zones zien en er zijn meer geavanceerde apparaten die ook vertellen waar de sterke en zwakke punten in je systemen zitten, waar je meer of minder efficiënt bent zoals bijv. in de verbranding van vet vs koolhydraten of tijdens het sporten hyperventileert (hetgeen niet te verwarren is met hyperventilatie is zoals je dat ervaart bij schrik of paniek), maar ook hoe de stabiliteit/mobiliteit van bijv. de ribben en het thoracale deel van de wervelkolom zijn.

Bij de TRIPRO ademgasanalyse ontvang je een compleet rapport met alle genoemde punten hierboven en wanneer je zelf nog geen coach hebt een aantal trainingstips om je volgende trainingen te optimaliseren.

In het optimale doe je je ademgasanalyse aan het begin van een nieuwe trainingsperiode om exact te weten waar je staat, na een aantal maanden herhaal je de test om met de juiste actuele data het meer wedstrijd specifieke deel van de trainingen in te gaan en nog een keer ongeveer 10  weken voor je A-race. Bij de laatste test wordt er dan gebruik gemaakt van een ander testprotocol dan bij de eerste twee keer testen. De herhaling van de test is nodig om de verbeteringen van je trainingen na de eerste periodisering te meten en met de accurate data de volgende periode in te gaan. De laatste test is om het laatste deel van je trainingen ter voorbereiding op je A-race in te gaan en dan de juiste puntjes op de ‘i’ te zetten. Daarom wordt het protocol bij de laatste test ook iets aangepast.

Wil je een afspraak maken om een ademgasanalyse te laten uitvoeren klik dan op de onderstaande kalender.