De relatie tussen ADV en VO2 max

Door
Hans van Dijk & Ron van Megen
24 juni 2019 12:30
De relatie tussen ADV en VO2 max
We zagen eerder op TriPro dat de ADV gedefinieerd is als het vermogen (in Watt/kg) dat je gedurende 1 uur kunt volhouden. De VO2 max is gedefinieerd als het maximale volume zuurstofgas, dat je lichaam per tijdseenheid kan opnemen (in ml/kg/min). In de praktijk bereik je de VO2 max bij een inspanning die je gedurende maximaal 10 minuten kunt volhouden. Omdat zuurstof in ons lichaam gebruikt wordt om energie te produceren uit de verbranding van glycogeen en vetzuren, geeft de VO2 max in feite ook het vermogen weer (want vermogen is de hoeveelheid energie per tijdseenheid). Hoe kunnen we de ADV en de VO2 max dan in elkaar omrekenen, wat is de relatie? Daarvoor duiken we eerst even wat dieper in de processen die optreden bij de energieproductie in onze spieren.

De energieproductie van de 4 menselijke motoren
Eerder hebben we de 4 energieprocessen van onze spieren al behandeld op TriPro. Bijgaande tabel geeft een nadere detaillering van de energieproductie van deze 4 menselijke motoren. De getallen geven de hoeveelheid energie (in kJ/mol) die vrijkomt bij de 4 energieprocessen.Met behulp van deze tabel kunnen we ook uitrekenen dat de energieproductie voor de aerobe omzetting van glycogeen en vetzuren overeenkomt met resp. 3,82 kcal/g en 9,18 kcal/g. In de voedingsleer worden hiervoor vaak de vuistgetallen 4 en 9 gram/g aangehouden.

De energieproductie per liter O2

Om te berekenen hoeveel vermogen overeenkomt met de VO2 max, moeten we allereerst de energieproductie per liter O2 bepalen. Dit doen we voor beide aerobe processen, dus de omzetting van glycogeen en de omzetting van vetzuren. Dat kan door de bedragen uit de bovenstaande tabel te delen door het aantal mol O2 (6 bij de omzetting van glycogeen en 23 bij de omzetting van vetzuren) en vervolgens door het molair volume van O2 (24,3 l/mol bij 25 °C). Het resultaat is de onderstaande tabel.We zien dus dat er bij de omzetting van vetzuren minder energie vrij komt dan bij de omzetting van glycogeen. Dit is overigens nog niet de verklaring voor het bekende fenomeen van de "hongerklop”, dat optreedt wanneer de voorraad glycogeen in onze spieren uitgeput  is en de spieren moeten overgaan op vetverbranding. In het volgende hoofdstukje zullen we aantonen dat de juiste verklaring hiervoor is dat het vermogen (dus de snelheid van het verbrandingsproces) bij  vetzuren veel lager is dan bij glycogeen.

De energieproductie bij de VO2 max 

We weten uit de literatuur dat bij de VO2 max circa 90% van de energie geleverd wordt door  glycogeen en 10% door vetzuren. Met de waarden uit de bovenstaande tabel kunnen we dus uitrekenen dat de energieproductie bij de VO2 max gelijk staat aan 0,9*19,76+0,1*17,64 = 19,55 kJ/l O2. Om het vermogen bij de VO2 max (in Watt/kg) te berekenen hoeven we de VO2 max (in ml/kg/min) dus alleen te vermenigvuldigen met 19,55 (kJ/l), te delen door 60 (factor van minuut naar seconde) en te vermenigvuldigen met het spierrendement van 25%, zie de box.Het voorbeeld geldt weer voor onze Snelle Eddy die een VO2 max heeft van 55,4 ml/kg/min.

Let wel op dat zijn specifiek vermogen (4,54 Watt/kg) bij de VO2 max hoger is dan zijn ADV, want deze laatste geldt voor een inspanningsduur van 1 uur.

De relatie tussen ADV en VO2 max

We zullen later zien dat het vermogen bij de ADV (inspanningsduur 1 uur) gelijk is aan 0,88 keer het vermogen bij de VO2 max (inspanningsduur 10 minuten). Daarmee ligt de relatie tussen de ADV en de VO2 max eenduidig vast, zie de box.Het voorbeeld is weer voor Snelle Eddy, die een ADV van 4,0 Watt/kg heeft.

In de onderstaande figuur is tenslotte de relatie tussen ADV en VO2 max grafisch weergegeven voor alle relevante waarden  van ADV (tussen  2,4 en 6,4 Watt/kg) en VO2 max (tussen 33 en 89 ml/kg/min). We zullen in een later hoofdstukje aantonen dat 6,4 Watt/kg en 88 ml/kg/min de (huidige) grenzen van het menselijk prestatievermogen vormen.Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons boek

Het Geheim van Wielrennen
Op zoek naar tips om een snellere en completere wielrenner te worden? 
Dan is Het Geheim van Wielrennen een absolute must!
Een naslagwerk met een vernieuwende kijk op wielrennen en de
grenzen van het prestatievermogen. 
Van de schrijvers van Het Geheim van Hardlopen en Hardlopen met Power!.

Het Geheim van Wielrennen is voor de betere ereaders beschikbaar
als ePub3 in fixed format, ISBN 978-90-821069-6-1

In het Engels is The Secret of Cycling beschikbaar in print en diverse ebook formaten, 
als ISBN 978-1-78255-108-9.
Ook uitgegeven in het Duits, Spaans en Italiaans.

Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido Vroemen

  • Deel dit artikel
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
  • Mail dit artikel:
  • Mail
Auteur
Hans van Dijk & Ron van Megen

Hans van Dijk & Ron van Megen

redactie

Zijn levenslange hardlopers en Delfts ingenieur. Hun passie is om te ontcijferen welke factoren je sportprestaties bepalen en hoe je zo snel mogelijk kunt worden. Zij zijn de auteurs van Het Geheim van Hardlopen, Het Geheim van Wielrennen en Hardlopen met POWER. 

Verplicht Verplicht
Verplicht
  • Nog geen reacties aanwezig.

TriPro triathlon clinics: Waar & wanner?

Tri-kalender

16
juli